תקנון חברה

1. אחריות לציוד לתקופה של 12 חודשים מיום אספקת הציוד ובכפוף להוראות היצרן ו\או יבואן הציוד

    ו\או חברת דיפנד טכנולוגיות לאבטחה בע"מ (להלן: "החברה").

2. "החברה" מתחייבת לתקן תקלה אשר התגלתה במוצר במהלך תקופת האחריות ו\או להחליף חלק ממנו ו\אן להחליף     

    במוצר חדש ו\או שווה ערך וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של "החברה ", וללא כל תמורה .

3. "החברה" מתחייבת להחזיר מוצר תקול למצב בו היה טרם התקלה, במידה ולא תצליח "החברה" לתקן את  

    המוצר יסופק ללקוח מוצר חדש זהה ו/או מוצר מסוג ואיכות דומים ושווי ערך ו/או תשיב "החברה" ללקוח/ה את 

    התמורה אשר שולמה בדין המוצר, וזאת על פי בחירה של "החברה" מבין האפשרויות.

4. "החברה" מתחייבת כלפי הלקוח/ה לתיקון כל תקלה או ליקוי שמסגרת האחריות תוך פרק זמן של 14 ימי עסקים מיום

    איסוף המוצר מבית הלקוח/ה/עסק, ובכפוף למלאי חלפים זמין בישראל.

5. במקרה של עיכוב לאחר פרק זמן של כ-14 ימי עסקים  מתחייבת "החברה" לספק ללקוח/ה מוצר חלופי עד לקבלת המוצר

    המקורי ולאחר תיקונו.

6. במידה והתקלה במוצר נגרמה מאחת הסיבות שלהלן: תקלות ו/או נזק כתוצאה מכוח עליון, אספקת מתח לא

    תקינה ,שריפה, נוזלים, שבר, קרעים בכבלים, נזק בשימוש שלא על פי הוראות היצרן ו/או היבואן ו/או חברת דיפנד.

    "החברה" רשאית לדרוש תשלום בעבור התיקון ו/או החלפתו, הובלתו והתקנתו בשנית.

7. במקרה של תקלה ו/או קלקול בציוד שאינו נכלל באחריות, יחויב הלקוח/ה עבור קריאת שירות בסך של כ-450 ש"ח + מע"מ

    עבור שעת עבודה ראשונה , כל שעה נוספת בעלות של 280 ש"ח + מע"מ, במידה ויהיה צורך בהחלפת חלקים   

    ו/או להעביר את המוצר לתיקון מעבדה תעביר "החברה" לידי הלקוח/ה הצעת מחיר רלוונטית לתיקון המוצר.

8. על מנת לספק שירות מהיר וזמין קיים צורך התחברות לציוד מרחוק לצורך תיקון תקלות ותחזוקה

    הלקוח/ה מאשר/ת בזאת ל"חברה" גישה לציוד ללא צורך באישור מוקדם לצרכי תיקון ותחזוקה ו/ או שינוי הגדרות על פי דרישות הלקוח/ה.

9. מטעמי אבטחת מידע ובקרת נגישות לממשק הניהול ותכנות הציוד מקפידה "החברה" לשנות את סיסמאות ברירת המחדל של יצרני הציוד,

    הסיסמאות המוחלפות הינן קניין בלעדי של חברת דיפנד טכנולוגיות לאבטחה בע"מ .

    החלפת הסיסמאות הינן תנאי הכרחי למתן אחריות ושירות לציוד, הלקוח/ה רשאי/ת לדרוש להחזיר את סיסמאות הניהול לברירת מחדל של היצרן    

    "החברה" מתחייבת בתוך פרק זמן של 2 ימי עסקים לאפס את הסיסמאות לברירת מחדל של היצרן, 

    לאחר שינוי הסיסמאות והעברתם לידי הלקוח/ה, תסיר "החברה" את אחריותה לציוד ו/או למתן שירות,

    וללקוח/ה לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי "החברה". איפוס הסיסמאות ייעשה באמצעות מתן אפשרות גישה מרחוק לציוד,

    במידה ולא יתאפשר גישה לציוד מרחוק מכל סיבה, באחריות הלקוח/ה להובלת המכשיר/ציוד למשרדי החברה לצורך איפוס לברירת מחדל.

10. "החברה" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת 

      ללקוח/ה לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי הוראות התקנון כאמור. מועד השינוי יהיה מהמועד בו פורסם התקנון המתוקן לראשונה באתר.

      כל פעולה שתבוצע באתר לאחר פרסום התקנון המתוקן, תהיה כפופה אך ורק להוראות התקנון המתוקן .

 הגבלות וסייגים לאחריות :

 • בכל מקרה של תיקון תקלה ו/או שינוי בחיבורים של הציוד, תכנות ו/או שינוי מיקום הציוד שלא על ידי טכנאי מוסמך על ידי "החברה" או מי מטעמה תגרום להסרה מיידת של אחריות "החברה" על המערכת והאביזרים הנלווים וללקוח/ה לא יהיו כל טענות כלפי "החברה" לרבות דרישות תיקון / תמיכה ושרות 

  

 • האחריות אינה כוללת את החלקים הבאים: כבלים, מאווררים, ספקי כח, סוללות, צריבות מסך על כל סוגיהם, פיקסלים כבויים בהתאם לנתוני היצרן.

​​

 • אחריות למחשבים וטבלאטים הינה לחומרה בלבד.

​​

 • באחריות הלקוח/ה לגבות כל מידע המצוי במכשיר טרם העברתו למעבדת "החברה" / יבואן / יצרן. "החברה" אינה אחראית למידע אשר יימחק לאחר תיקון .

​​

 • שירות ואחריות למסכי טלוויזיה יינתן על ידי היבואן ישירות ללקוח.

​​

 • מוצרים מסוג: טלפונים אלחוטיים ומכשירי DVD באחריות הלקוח/ה לגשת למעבדת השירות של היבואן לצורך התיקון.

​​

 • "החברה" אינה אחראית בשום דרך ו/או צורה לאינטגרציה של ציוד אשר סופק על ידיה עם ציודים ו/או שירותים של צד שלישי 

​​

 • "החברה" אינה נושאת באחריות לתקלות הנובעות מכשלי תקשורת ותקלות של אינטרנט וטלפון אשר באחריות ספק התשתית ו/או ספק השרות,            סיוע בפתרון תקלות הנ"ל יסופקו בכפוף לסעיף 7

​​

 • "החברה" אינה אחראית לתכנים, שינויים ותקינות של אפליקציות מחנויות היישומים App Store, Google Play​

        עלויות וחיובים בגין הורדת יישומים חלים על הלקוח ועל אחריותו  

​​

 • מתן אחריות ושירות למוצרים, ציודים מותנת בפירעון מלא של התשלום ו/או כל חוב אחר קיים של הלקוח/ה .

​​

 • האחריות אינה ניתנת להעברה .

© 2021 כל הזכויות שמורות לדיפנד טכנולוגיות בע״מ

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

דיפנד טכנולוגיות בע"מ  |  משכית 8, הרצליה פיתוח  |  טלפון: 9515955- 09