shutterstock_130545002.jpeg

לראות מרחוק 
כל מה שקורה

מערכות צפייה Live מרחוק עם אפשרות שחזור הקלטות עד 3 חודשיים  

מצלמות בינה מלאכותית | ניתוח אנליטי | מצלמות IP | מעקב PTZ | סמויות 

אינטגרציה למערכת פריצה | מערכת שליטה | אחסון הקלטות ע"ג שרת מרוחק מאובטח ומוצפן