Hardwood Floor Room

מערכות שליטה ובקרה

בקר מרכזי בפרוטוקול  IR | RS-232 | IPלשליטה בכל מוצרי החשמל בבית על ידי טלפון סלולארי / טאבלט  

באמצעות אפליקציה עם ממשק פשוט וידידותי למשתמש מכל מקום בעולם 

אפשרות להפעלת שעונים אסטרונומים | תרחישי יום לילה אוטומטים